Wat is XBRL?

financial-xbrl-hero-mobileWat is XBRL? XBRL is eerstens ‘n akroniem for “eXtensible Business Reporting Language”.

Dit is basies ‘n gestandardiseerde formaat waarin tradisionele finansiële jaarverslae gepubliseer kan word sodat dit deur ‘n rekenaar gelees en geïnterpreeer kan word. Elke item op die jaarverslag word met ‘n etiket (“tag”) gemerk en al die etikette en hul waardes word saam in ‘n digitale leêr gestoor.

In hierdie formaat kan die finansiële inligting van verskillende maatskappye vinnig versend, deur ‘n rekenaar ge-analiseer en met mekaar vergelyk word.

www.itinnovate.co.za

Scroll to Top